Aktuelt

Finfo med seier i Høyesterett

Tirsdag 16. april i år avsa Høyesterett en kjennelse av stor viktighet for leasingselskapene i Norge.  Finfo var involvert i saken som partshjelp for den vinnende part.  Høyesterett ga vår side fullt medhold, og påla også motparten å dekke Finfos saksomkostninger. Uenigheten i saken var av prosessuell karakter, og gjaldt spørsmålet om hvorvidt leasingkunden kan […]

Finfo med seier i Høyesterett Les mer »

Finfo og Finans Norge med ny avtale til bruk ved aksessorisk låneformidling

Norge har i fellesskap utarbeidet en ny standardavtale til bruk for relasjonen mellom finansforetakene og deres tilknyttede aksessoriske låneformidlere. Standardavtalen er tilpasset de mange regulatoriske endringene på dette området de siste årene, inkludert den nye finansavtaleloven og låneformidlingsloven. Les mer på medlem.finfo.no

Finfo og Finans Norge med ny avtale til bruk ved aksessorisk låneformidling Les mer »

Skroll til toppen