Om oss

FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) er en bransjeforening for finansieringsselskaper som driver virksomhet i Norge. Medlemmer kan være finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner med konsesjon i Norge som driver virksomhet innenfor områdene leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, innløsningstjenester og annen forbrukerfinansiering.

Foreningen har også anledning til å oppta filialer etablert i Norge av utenlandske finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner som driver virksomhet innenfor disse områdene. Det er en forutsetning for medlemskap at virksomheten står under tilsyn av Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i utlandet, og er underlagt krav til egenkapital og regnskapsoffentlighet.

Styret kan beslutte å oppta foretak som ikke har konsesjon, som assosierte medlemmer.

Foreningen dekker ca. 80-90 % av markedet og hadde ved utgangen av 2019 43 medlemmer – 19 norsketablerte foretak, 8 utenlandske selskap og 16 filialer av utenlandske kredittinstitusjoner. Foreningen ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet. Medlemmene ytes bistand i spørsmål av juridisk, regnskapsmessig og administrativ karakter. Foreningen er medlem i de europeiske organisasjonene Eurofinas, Leaseurope og EUF, og har dessuten en samarbeidsavtale med Finans Norge.

Se medlemmene i Administrasjon her

Styret
Board

Stefan Davidsson
DNB, avd. DNB Finans
Styreleder – Chairman

Sjur Loen
Nordea Finans Norge AS
Nestleder

Trond Brakken
Santander Consumer Bank AS

Oddbjørn Berentsen
Lea bank ASA

Jack Iversen
Brage Finans AS

Andreas Eieland
Sparebank 1 Finans Midt-Norge

 

Varamedlemmer
Deputies

Frank Øien
Danske Bank
1. varamann

Eldar Larsen
Sparebank 1 Factoring AS
2. varamann

Nina Elisabeth Bratlie
Volvo Financial Services
3. varamann

Skroll til toppen