Om oss

FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) er en bransjeforening for finansieringsselskaper som driver virksomhet i Norge. Medlemmer kan være finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner med konsesjon i Norge som driver virksomhet innenfor områdene leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, innløsningstjenester og annen forbrukerfinansiering.

Foreningen har også anledning til å oppta filialer etablert i Norge av utenlandske finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner som driver virksomhet innenfor disse områdene. Det er en forutsetning for medlemskap at virksomheten står under tilsyn av Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i utlandet, og er underlagt krav til egenkapital og regnskapsoffentlighet.

Foreningen dekker ca. 90 % av markedet og hadde ved utgangen av 2015 36 medlemmer – 22 norsketablerte foretak og 14 filialer av utenlandske kredittinstitusjoner. Foreningen ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet. Medlemmene ytes bistand i spørsmål av juridisk, regnskapsmessig og administrativ karakter. Foreningen er medlem i de europeiske organisasjonene Eurofinas og Leaseurope, og er dessuten medlem av Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Se medlemmene i Administrasjon her

Styret
Board

Morten Guldhaug
DNB – avd DNB Finans
Styreleder – Chairman

Sjur Loen
Nordea Finans Norge AS
Nestleder

Carsten Thorne
SG Finans AS

Knut Øvernes
Santander Consumer Bank AS

Anne Christine Joys
Sparebank 1 SR Bank ASA

Rolf Sten-Andersen
SEB Kort AB

Varamedlemmer
Deputies

Per Magne Hansen
Toyota Kreditbank GmbH NUF
1. varamann

Hans Olov Háren
Gjensidige Bank AS
2. varamann

Freddy Syversen
EnterCard Group
3. varamann