Om oss

FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) er en bransjeforening for finansieringsselskaper som driver virksomhet i Norge. Medlemmer kan være finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner med konsesjon i Norge som driver virksomhet innenfor områdene leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, innløsningstjenester og annen forbrukerfinansiering.

Foreningen har også anledning til å oppta filialer etablert i Norge av utenlandske finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner som driver virksomhet innenfor disse områdene. Det er en forutsetning for medlemskap at virksomheten står under tilsyn av Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i utlandet, og er underlagt krav til egenkapital og regnskapsoffentlighet.

Styret kan beslutte å oppta foretak som ikke har konsesjon, som assosierte medlemmer.

Foreningen hadde ved utgangen av 2023 40 medlemmer  og ett assosiert medlem. Foreningen ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet. Medlemmene ytes bistand i spørsmål av juridisk, regnskapsmessig og administrativ karakter. Foreningen er medlem i de europeiske organisasjonene Eurofinas, Leaseurope og EUF, og har dessuten en samarbeidsavtale med Finans Norge.

Se foreningens ansatte her 

Styret
Board

Stefan Davidsson
DNB, avd. DNB Finans
Styreleder – Chairman

Sjur Loen
Nordea Finans Norge AS
Nestleder

Trond Brakken
Santander Consumer Bank AS

Oddbjørn Berentsen
Lea bank ASA

Jack Iversen
Brage Finans AS

Andreas Eieland
Sparebank 1 Finans Midt-Norge 

Varamedlemmer
Deputies

Frank Øien
Danske Bank
1. varamedlem

Eldar Larsen
Sparebank 1 Factoring AS
2. varamedlem

Nina Elisabeth Bratlie
Volvo Financial Services
3. varamedlem 

Skroll til toppen