Factoring

De elektroniske factoringløsningene gir ekstra trygghet og oversikt som mange bedrifter setter pris på. Men factoring bidrar også til å frig jøre interne ressurser og gi tilgang til kapital som skaper grunnlag for vekst og utvikling.

Frigjort kapital i takt med kredittsalget
Driftsfinansieringen er viktig for enhver bedrift, og valg av riktig finansstrategi kan være avgjørende for bedriftens liv og utvikling over tid. Enten bedriften vokser eller konsoliderer, vil det være viktig å utnytte det likviditetspotensialet som ligger i omløpsaktiva og særlig kundefordringene. Gjennom factoring utnyttes dette likviditetspotensialet til fulle.

Factoringselskapet finansierer fordringsmassen i form av en fleksibel driftskreditt som kan trekkes på etter behov eller være en likviditetsreserve. Som sikkerhet for driftskreditten får factoringselskapet overdratt/pantsatt kundefordringene, og inntil 85 prosent av fordringsmassen kan forskutteres. Den resterende delen betales ut når debitor har betalt fordringen. I enkelte tilfeller overtar factoringselskapet også kredittrisikoen, slik at bedriften som leverandør får fullt og endelig oppgjør for fordringene.

Bedre styring og kontroll
Den administrative delen av factoring omfatter profesjonell oppfølging av utestående fordringer samt føring og bearbeiding av kundereskontroen. En rekke bedrifter opplever at den effektive kredittiden går ned og at tapene reduseres gjennom factoringtjenesten.

Behovet for fremmedfinansiering minker og den økonomiske handlefriheten gir muligheter til å utnytte blant annet kontantrabatter fra leverandører.

Trygghet og oversikt skapes dessuten gjennom kontinuerlig tilgang til reskontro og rapporter via webbaserte factoringløsninger.

Godt Cash Manangement-verktøy
Cash-management er en integrert del av bedriftens kapitalstrategi. Styring av forretningsbalansen og den kortsiktige delen av finansbalansen krever gode informasjonssystemer, betalingssystemer og administrative styringssystemer.

Factoring inneholder i dag mange av de virkemidler som er nødvendig for å utøve denne viktige funksjonen i bedriften.

  1. Leveranse. Din bedrift selger og leverer varene til kunden på vanlig måte.
  2.  Faktura og notifikasjon. Fakturaen påføres en notifikasjon som forteller at betaling med befriende virkning kun kan skje til factoringselskapet.
  3. Fakturakopi online. Fakturainformasjon sendes til factoringselskapet som en elektronisk fil fra bedriftens økonomisystem.
  4. Opptil 85 prosent forskudd. Din bedrift får opptil 85 prosent av fakturaverdien forskuttert fra factoringselskapet.
  5. Rapporter og oversikt. Din bedrift har online tilgang til all informasjon som vedrører factoringsamarbeidet.
  6. Oppfølging. Factoringselskapet følger opp kundene med purringer og telefoner, eventuelt også inkasso.
  7. Betaling. Kunden betaler fakturaen til factoringselskapet.
  8. Utbetaling av resterende. Når kunden har betalt, oversender factoringselskapet den resterende delen av fakturaverdien med fradrag for provisjoner.
Skroll til toppen