Forbrukslån

En betydelig del av lån til forbruk gis med pant i bolig (rammelån) eller bil (bilfinansiering).  Noe gis også i form overtrekksmuligheter knyttet til brukskonti som en form for lønnsforskudd.  Ved siden av dette, yter både banker og finansieringsselskaper forbrukslån uten sikkerhet i form av rammekreditter knyttet til kort og tradisjonelle nedbetalingslån (blancolån) i størrelsesorden 10 000 til 350 000.

Det er strenge kredittvurderinger knyttet til disse lånene, og selskapene avslår 40-90 prosent av søknadene.  Den effektive renten vil på grunn av manglende sikkerhet, gjennomgående være høy og variere mye med lånebeløp og nedbetalingstid.

Omfanget av forbrukslån er relativt lavt i Norge og utgjorde ved utgangen av 2015 rundt 3 prosent av husholdningenes samlede låneforpliktelser.