Forbrukslån

En betydelig del av lån til forbruk gis med pant i bolig (rammelån) eller bil (bilfinansiering).  Noe gis også i form overtrekksmuligheter knyttet til brukskonti som en form for lønnsforskudd.  Ved siden av dette, yter finansforetakene forbrukslån uten sikkerhet i form av rammekreditter knyttet til kort og tradisjonelle nedbetalingslån i størrelsesorden 10 000 til 600 000.

Det er strenge kredittvurderinger knyttet til disse lånene, og selskapene avslår 80 prosent av søknadene.  Den effektive renten vil på grunn av manglende sikkerhet, gjennomgående være høy og variere mye med lånebeløp og nedbetalingstid.

Omfanget av forbrukslån er relativt lavt i Norge og utgjorde ved utgangen av 2023 i underkant av 4 prosent av husholdningenes samlede låneforpliktelser.

Skroll til toppen