Hvem/Hva/Hvordan?

Hva er Finanseringsselskapenes Forening?

Finansieringsselskapenes Forening skal være en naturlig interesseorganisasjon for finansforetak som driver med  leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, betalingskort, faktureringskort og annen forbrukerfinansiering i Norge. Gjennom høy kompetanse og markedskunnskap skal foreningen overfor omverdenen fremstå som en representant for bransjen, mens foreningen innad skal formidle kunnskap og bidra til en felles bransjekultur med sunn konkurranse selskapene i mellom.

Hvem kan være medlem hos oss?

Medlemmer kan være finansforetak med konsesjon i Norge som driver virksomhet innenfor områdene leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, betalingskort, faktureringskort og annen forbrukerfinansiering.

Foreningen har også anledning til å oppta filialer etablert i Norge av utenlandske finansforetak som driver virksomhet innenfor disse områdene.

Selskaper som driver med operasjonell leasing og som ikke har konsesjon, kan også være medlemmer.

I tillegg kan foreningen oppta assosierte medlemmer.

Hvordan bistår vi våre medlemmer?

Foreningen ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet. Medlemmene ytes bistand i spørsmål av juridisk, regnskapsmessig, administrativ og internasjonal karakter. Foreningen er medlem i de europeiske organisasjonene Eurofinas, Leaseurope og EUF, og har dessuten en samarbeidsavtale med Finans Norge.

Skroll til toppen