Kreditt- og faktureringskort

Finansieringsselskapene gir sine kunder handlefrihet og mulighet til å betale varekjøp og ta ut penger døgnet rundt over hele verden. 

Likvid kredittreserve
Kredittkortet gir kunden anledning til å belaste kortet inntil den kredittrammen finansieringsselskapet eller banken har innvilget. Kreditten aktiveres i det øyeblikket kunden benytter kortet til å betale en vare eller foreta uttak av kontanter i minibanker. Kunden får en rentefri kreditt frem til fakturaforfall, og betaler deretter rente for det beløpet han skylder finansinstitusjonen.

For kortbrukerne er det ofte fordelaktig å ha en slik likviditetsramme i reserve i stedet for å måtte ta opp kortsiktige lån ved uforutsette kredittbehov. Kredittkort er derfor en svært likvid og konkurransedyktig finansieringsform, og ikke minst en enkel og trygg oppg jørsform for betaling av varer og tjenester.

Fordel for brukerstedene
Brukerstedene er sikret oppgjør og slipper håndteringen av kontanter. Kortselskapet overtar kredittvurdering, reskontroføring og betalingsinnfordring i forhold til de enkelte kunder. Det er utviklet omfattende elektroniske kontroll og overvåkningssystemer som reduserer faren for svindel og andre kriminelle anslag. Brukersted og kortholder holdes skadesløs dersom de har opptrådt normalt aktsomt.

Enkelt og anvendelig
Eieren av et faktureringskort mottar periodiske samlefakturaer for de transaksjoner som er foretatt med kortet.

Transaksjonene kan være kjøp av varer, tjenester eller kontantuttak i Norge eller i utlandet. Fakturaene betales i sin helhet ved forfall, og kortholder oppnår betalingsutsettelse i perioden mellom brukstidspunkt og betalingstidspunkt. Kortholder betaler normalt for bruken gjennom periodiske avgifter.

Faktureringskortene har internasjonal betalingsbærer (for eksempel VISA eller Mastercard) og er svært anvendelige både for bedrifter og privatpersoner. Den rentefrie betalingsutsettelsen kunden får ved bruk av kortet, gir både besparelser og tid til å g jennomgå kjøpene når samlefakturaen kommer. Kortene kan også inneholde tilleggsgoder som reise- og avbestillingsforsikring.

De internasjonale kredittkortene har mange av de samme egenskapene som internasjonale betalingskort, men gir også mulighet til å utsette betalingen utover den rentefrie kredittiden. Dette gjør kortet svært fleksibelt og anvendelig.

 • 5,7 millioner internasjonale kreditt- og faktureringskort utstedt av våre medlemmer.
 • Økt bruk av kortene: 288 millioner transaksjoner i løpet av 2019.
 • Omsetning på kortene var 195 mrd. kr. i 2019.
 • Økende netthandel innenlands og over landegrensene med internasjonale kreditt- og faktureringskort som dominerende betalingsmidler.
 • Over 22 prosent av varekjøp og kontantuttak målt i omsetning skjer i utlandet.
 • Mer enn 200 000 nasjonale kredittkort.
 • Høyt fokus på kortsikkerhet – minimal risiko for kortholder ved ansvarlig bruk.

 • Likvid kredittreserve sikrer handlefrihet.
 • Gir mulighet til å betale varekjøp og ta ut penger døgnet rundt over hele verden i betalingsterminaler og minibanker.
 • Enkel og trygg oppgjørsform for betaling av varer og tjenester.
 • Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager.
 • Månedlig samlefaktura med god oversikt over kjøp og uttak i perioden.
 • Mulighet til å fordele tilbakebetalingen over tid.
 • Eksempler på tilleggstjenester:

  Nødkort og nødkontanter innen 48 timer.

  Reise- og avbestillingsforsikring.

 • Internasjonalt faktureringskort: Faktureringskort med internasjonal bærer (eks. VISA eller Mastercard) med inntil 45 dagers betalingsutsettelse.
 • Internasjonalt kredittkort:
 • Kredittkort med internasjonal bærer med inntil 45 dagers betalingsutsettelse og mulighet til å fordele tilbake betalingen over tid (revolverende kreditt).
 • Nasjonale kredittkort (kjøpekort): Kredittkort med nasjonal bærer, kan benyttes via Bankaxept eller innen en detaljhandelskjede.
 • Internasjonalt debetkort:
  • Debetkort med internasjonal bærer og direkte trekk på konto i banken.