Bilfinansiering

Finansieringsselskapene tilbyr et bredt spekter av tjenester for å dekke privatpersoner og bedrifters behov for finansiering og administrasjon av bilholdet. 

Lån mot salgspant
Billån mot salgspant retter seg både mot privatog næringslivskunder. Lånet gis i forbindelse med selve anskaffelsen av bilen, og finansieringsselskapet får salgspant i bilen som sikkerhet for lånet. Som privatkunde slipper du dermed å belaste andre sikkerheter som pant i egen bolig.

Lånet nedbetales i takt med bilens antatte markedspris, slik at det økonomiske løftet ikke blir så tungt når bilen skal byttes inn i en nyere utgave en gang i fremtiden. Mange medlemsselskaper tilbyr slike lån gjennom bilforhandlere, men også salgskontorene til selskapenes eiere (banker og forsikringsselskaper), selskapenes egne kontorer og ikke minst internett sikrer bred tilgang til produktet.

Billeasing
Leasing var i Norge lenge synonymt med billeasing fordi det var her de store leasingvolumene ble skapt. Biler egner seg spesielt godt for leasing fordi man har et godt utviklet annenhåndsmarked.

Leasingleien kan dermed beregnes slik at nedbetalingen følger bilens verdifall. Billeasing benyttes i stor grad av bedrifter når nye biler skal finansieres. Det er en enkel og oversiktlig finansieringsform.

Bedriften velger selv ut bilen og forhandler rabatter og restverdier med bilforhandleren. Finansieringsselskapet kjøper inn bilen på vegne av kunden, og leaser (leier) den ut over et avtalt tidsrom. Billeasing sikrer bedriften full bruksrett til bilen, mens finansieringsselskapet er den formelle eieren.

Privatleie
Det relativt lave rentenivået de siste årene har bidratt til en økt etterspørsel etter leasing av biler for privatpersoner. Utleieproduktet har fått navnet Privatleie og tilbys gjennom medlemsselskapene.

Biladministrasjon
Mange bedrifter velger å benytte kapasitet og ressurser innen kjerneområdene, og ”outsourcer” blant annet administrasjon av firmabilene. Flere av medlemsselskapene leverer slike administrative tjenester med eller uten finansiering av bilene.

 • Enklere bilhold, økt kontroll og lavere kostnader.
 • Bedriften sparer tid på arbeidskrevende oppgaver, og kan nyte godt av gunstige avtaler for innkjøp av biler, drivstoff, forsikring og andre bilrelaterte tjenester.
 • Løpende oppdatering på egen, lukket webløsning gir oversikt og kontroll.
 • Egne avviksrapporter sikrer at viktige forhold fanges opp tidlig.

 • Medlemsselskapene finansierte 63% nye og bruktimporterte biler og 29% bruktbiler i 2019.
 • Medlemmenes biladministrative løsninger for bedrifter omfattet nær 70.000 biler ved utgangen av 2019.

 • Sikrer anskaffelse av tidsmessig bilpark.
 • Frigjørkapitaltilandreformål.
 • Hele leiebeløpet kan føres i driftsregnskapet.
 • Inntil 100 prosent finansiering.
 • Normalt kun bilen som sikkerhet.
 • Slipper å håndtere salg av brukte biler.
 • Reduserer risiko rundt bilens verdi ved innbytte.