Nyheter

Finfo med seier i Høyesterett

Tirsdag 16. april i år avsa Høyesterett en kjennelse av stor viktighet for leasingselskapene i Norge.  Finfo var involvert i saken som partshjelp for den vinnende part.  Høyesterett ga vår side fullt medhold, og påla også motparten å dekke Finfos saksomkostninger. Uenigheten i saken var av prosessuell karakter, og gjaldt

Les mer »
Skroll til toppen