TorillA

Finfo kritisk til at medlemmene må dekke økte kostnader for Finanstilsynet

I 2024 øker Finanstilsynets kostnader med hele 14,9 % fra i fjor, til kr. 589 259 000,-.  Denne summen må i sin helhet dekkes av de foretak som er under tilsyn.  Finfo har denne uken avgitt høringssvar til det (årlige) forslaget til utlikning av Finanstilsynets kostnader. Ved tidligere tilsvarende høringsrunder har vi påpekt følgende uheldige utslag ved […]

Finfo kritisk til at medlemmene må dekke økte kostnader for Finanstilsynet Les mer »

Finfo med seier i Høyesterett

Tirsdag 16. april i år avsa Høyesterett en kjennelse av stor viktighet for leasingselskapene i Norge.  Finfo var involvert i saken som partshjelp for den vinnende part.  Høyesterett ga vår side fullt medhold, og påla også motparten å dekke Finfos saksomkostninger. Uenigheten i saken var av prosessuell karakter, og gjaldt spørsmålet om hvorvidt leasingkunden kan

Finfo med seier i Høyesterett Les mer »

Finfo og Finans Norge med ny avtale til bruk ved aksessorisk låneformidling

Norge har i fellesskap utarbeidet en ny standardavtale til bruk for relasjonen mellom finansforetakene og deres tilknyttede aksessoriske låneformidlere. Standardavtalen er tilpasset de mange regulatoriske endringene på dette området de siste årene, inkludert den nye finansavtaleloven og låneformidlingsloven. Les mer på medlem.finfo.no

Finfo og Finans Norge med ny avtale til bruk ved aksessorisk låneformidling Les mer »

Skroll til toppen